Kongres z okazji Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnością. 3 grudnia 2022

Program wydarzenia

11:00 - 18:00

Mikołajkowy Jarmark Pracy jako wydarzenie towarzyszące dla Kongresu z okazji Dnia Osób z Niepełnosprawnościami, podczas którego będzie możliwość zakupu rękodzieła artystycznego wykonanego przez osoby z niepełnosprawnością

12:00 - 12:15

Otwarcie kongresu
Wystąpienie inauguracyjne Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzaty Jarosińskiej - Jedynak, Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Pawła Wdówika oraz Rafała Kowalczyka, Prezesa Fundacji OPTEA

12:15 - 13:00

Panel I: Holistyczne spojrzenie na sferę aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami
Rola administracji publicznej w aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami. Program Dostępność Plus - wyprostować to, co krzywe, otworzyć to, co niedostępne – jak realnie wpłynie na przyszłość osób ze szczególnymi potrzebami?

13:00 - 13:15

Przerwa kawowa

13:15 - 14:00

Panel II: Rynek pracy osób z niepełnosprawnościami – otwarty czy wciąż zamknięty?
Otwarty rynek pracy - postęp, zastój, regres. Dokąd zmierza rynek pracy osób z niepełnosprawnościami? Potencjał pracownika z niepełnosprawnością. Niepełnosprawni uchodźcy na polskim rynku pracy. Szanse, wyzwania i zagrożenia.

14:00 - 14:15

Przerwa kawowa

14:15 - 15:00

Panel III: Aktywizacja zawodowa i społeczna osób z niepełnosprawnościami w rękach organizacji – jak wygląda od wewnątrz?
Środowisko osób z niepełnosprawnością filarem w inkluzywności przedsiębiorczości. O prawie do wsparcia - jak walczyć o niezależne życie każdej osoby z niepełnosprawnością? Rola organizacji w działaniu na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

15:00

Pokaz artystyczny wraz z wystawą prac Stanisława Kmiecika.

15:15 - 16:00

Panel IV: Edukacja otwarta na osoby z niepełnosprawnością – jak to zrobić, aby płynnie przejść z uczelni na rynek pracy?
Wejście osób z niepełnosprawnościami na rynek pracy jako wyzwanie współczesnej edukacji.
Wyrównanie szans osób z niepełnosprawnościami w dostępie do kształcenia i badań naukowych.
Autyzm, niepełnosprawność intelektualna, wczesnodziecięce porażenie mózgowe, choroba psychiczna a edukacja na uczelni wyższej – realia, perspektywy, wyzwania.

16:00 – 16:30

Wręczenie nagród podmiotom administracji publicznej i rządowej, stowarzyszeniom, fundacjom, pracodawcom i innym organizacjom zaangażowanym w aktywizację zawodową i społeczną osób z niepełnosprawnościami

16:30 – 18:00

Część artystyczna - koncert

18:00

Zakończenie kongresu

International Day of Persons with Disabilities. 3rd December