Kongres z okazji Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnością. 3 grudnia 2023

Program wydarzenia

9:30 - 14:30

Mikołajkowy Jarmark Rękodzieła jako wydarzenie towarzyszące dla Kongresu z okazji Dnia Osób z Niepełnosprawnościami, podczas którego będzie możliwość zakupu rękodzieła artystycznego wykonanego przez osoby z niepełnosprawnością

10:00 - 11:20

I Panel dyskusyjny WSPARCIE ZAWODOWE

Temat 1: Rola szkół i edukacji w tworzeniu przyszłości zawodowej przyjaznej dla osób z niepełnosprawnościami
Temat 2: Zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami: zapewnienia równego dostępu do pracy
Temat 3: Technologia jako narzędzie poprawiające jakość życia zawodowego osób z niepełnosprawnością

11:20 - 11:35

Przerwa kawowa

11:40 - 13:00

II Panel dyskusyjny WSPARCIE SPOŁECZNE

Temat 1: Inkluzja społeczna: Budowanie społeczeństwa dostępnego dla wszystkich
Temat 2: Prawa osób z niepełnosprawnością: Walka z dyskryminacją. Stereotypy i uprzedzenia. Jak je zwalczać?
Temat 3: Rola fundacji i stowarzyszeń w rozwoju kompetencji społecznych i emocjonalnych u osób z niepełnosprawnościami

13:00 - 13:15

Przerwa kawowa

13:20 - 13:50

INSPIRUJĄCA HISTORIA

14:00

Zakończenie kongresu

International Day of Persons with Disabilities. 3rd December