Kongres z okazji Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnością. 3 grudnia 2023

O kongresie

13 grudnia 2006 roku na 61 sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ została przyjęta Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych, która zawierała prawa osób z niepełnosprawnościami do wolności, bezpieczeństwa, swobody poruszania się, ochrony zdrowia, edukacji, życia prywatnego i rodzinnego oraz udziału w życiu politycznym i kulturalnym. Od tamtego dnia rokrocznie 3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych. W tym wyjątkowym dniu na całym świecie odbywają się uroczystości, których celem jest promowanie praw osób niepełnosprawnych i działań na rzecz pełnej realizacji tych praw. Polska ratyfikowała Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych w 2012 roku. Jej przesłanie to pełne, aktywne uczestnictwo osób niepełnosprawnych we wszystkich dziedzinach ludzkiej aktywności, na równi z innymi osobami.

Druga edycja Kongresu z okazji Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami oraz Mikołajkowy Jarmark Rękodzieła, organizowane przez naszą Fundację to wyjątkowe wydarzenie budujące relacje pomiędzy osobami pełnosprawnymi a osobami z niepełnosprawnością. Organizując ten szczególny event pragniemy wpłynąć na świadomość, integrować i budować relacje, przybliżyć siebie sobie nawzajem. W atmosferze zbliżających się Mikołajek oraz Świąt Bożego Narodzenia ludzkie serca otwierają się szerzej, pełniejsza jest też interakcja, o którą tak bardzo nam chodzi. Nie poprzestaniemy na tym jednym wydarzeniu!

Obchody tego ważnego dnia w naszym kraju potrzebują stanowczo więcej mocy i charakteru, aby dotrzeć do każdego człowieka. To co się dzieje, jest niewystarczające. Jesteśmy tu, by to zmienić!

International Day of Persons with Disabilities. 3rd December