Kongres z okazji Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnością. 3 grudnia 2023

Organizacje

Bieszczadzkie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk Nadziei”

Zakład Aktywności Zawodowej przy Stowarzyszeniu „Radość” w Dębicy

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kolbuszowej

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Brzostku

Zakład Aktywności Zawodowej w Rzeszowie

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Bobrowej Woli

International Day of Persons with Disabilities. 3rd December