Kongres z okazji Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnością. 3 grudnia 2023

Patronat Honorowy

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Minister Rodziny i Polityki Społecznej Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
International Day of Persons with Disabilities. 3rd December